Met respect voor de boom

27 november 2023

Een boom gaat dood wanneer de sapstroom wordt afgekneld of doorgesneden.

Wanneer je echter een stalen pin (kunstmatige tak) aanbrengt, wordt slechts een klein deel van de sapstroom onderbroken. In de boom zèlf blijven de sappen gewoon stromen.

Op deze stalen pinnen rusten de draagbalken van het boomhutplatform. Om te voorkomen dat de balken slijten door de wrijving met de pin (en om te voorkomen dat de balk van de pin afglijdt) wordt een stalen verbinding op de balk geschroefd.

Dit is òf een vaste verbinding, waardoor de boom niet onder de balk kan bewegen, òf een flexibele verbinding waardoor dit juist wel kan. Een ervaren boomhutbouwer weet voor welke constructie het best kan worden gekozen.

Dit systeem is bedacht door de Amerikaanse ‘treehouse’ pionier Michael Garnier in samenwerking met een team van boomverzorgers en boomhutbouwers. Ook Pete Nelson van het tv-programma Treehouse Master (Discovery Channel) gebruikt ‘attachment bolts’ om bomen zo min mogelijk te belasten.